พริกหยวก มณีกาญจน์ ตรา ศรแดง

ผู้ผลิต : ตรา ศรแดง

น้ำหนัก บรรจุ : 20 กรัม / กระป๋อง