พริกขี้หนู อัมพวาโกลด์ ตราตะวันต้นกล้า

บริษัท แอ๊ดว้านซ์ ซีดส์ จำกัด

บรรจุ 20 / 50 กรัม

อ่านวิธีการปลูก_ปุ่ม