พริกกะเหรี่ยง เพชรปทุม ตรา แม่น้ำ

บรรจุ 20/ 50 กรัม

บริษัท เจ้าพระยา ซีด จำกัด(ตรา แม่น้ำ)

บรรจุ 20/ 50 กรัม

บริษัท เจ้าพระยา ซีด จำกัด(ตรา แม่น้ำ)

อ่านวิธีการปลูก_ปุ่ม