ผักบุ้งจีน ไผ่เงิน ตรา ศรแดง

บรรจุ 1 กิโลกรัม / ซอง

ผู้ผลิต : ตรา ศรแดง

อ่านวิธีการปลูก_ปุ่ม