ผสมเทียมเกสร โลตัส สุพรีม แตงกวา แตงร้าน บวบ มะระ ฟักทอง ตราปทุมทอง

ตรา ปทุมทอง

น้ำหนัก : 500 มิลลิลิตร / ขวด