ปุ๋ยเร่งดอก แขนง น้ำหนัก สิงห์ไฟว์ แก้อาการใบแก้ว ใบลาย ตรานกอมตะ

น้ำหนัก : 1 ลิตร/ขวด

ตรานกอมตะ