ปุ๋ยลมเบ่งข้าว ออโต้ ปุ๋ยเกล็ด เวสโก้(wesco)

บริษัท เวสโก้ เคมี ประเทศไทย จำกัด ( ตรา เวสโก้ )

ขนาดบรรจุ   1 กิโลกรัม