น้ำปลาหมัก พืช ทริล ตรา แมงป่อง ห้าดาว

ขนาดบรรจุ 1 ลิตร

บริษัท โรกีต้า จำกัด ( ตรา แมงป่อง ห้าดาว )