บวบเหลี่ยม ซีซาร์ F1 ตรา ศรแดง

ผู้ผลิต ตรา ศรแดง

น้ำหนัก : บรรจุ 50 – 250 กรัม / กระป๋อง

อ่านวิธีการปลูก_ปุ่ม