ข้าวโพด สวีทไวโอเล็ทไวท์ 926 ตรา ศรแดง

ผู้ผลิต : ตรา ศรแดง

น้ำหนัก : บรรจุ 1 กิโลกรัม / ถุง

อ่านวิธีการปลูก_ปุ่ม