ข้าวโพด บิ๊กไวท์ 852 ตรา ศรแดง

ผู้ผลิต : ตรา ศรแดง

น้ำหนัก : บรรจุ 1 กิโลกรัม : ถุง

อ่านวิธีการปลูก_ปุ่ม