ข้าวโพดหวาน ไฮบริกซ์ 59 ตรา แปซิฟิค

บริษัท : แปซิฟิค 

บรรจุ 1 กิโลกรัม/ซอง