ข้าวโพดหวาน ฮันนี่คิงส์ ตรา ศรแดง

บริษัท :  แปซิฟิค

 บรรจุ     1 กิโลกรัม/ซอง