กรัมม็อกโซน ยาฆ่าหญ้า ปอวัชพืช หญ้าปากควาย ตราซินเจนทา(Syngenta)

บริการส่งของผ่านไปรษณีย์และเคอรี่ทั่วประเทศไทย

น้ำหนัก : 1/5 ลิตร/ขวด

บริษัท ซินเจนทา