กระเจี๊ยบเขียว สตาร์พลัส 862 ตรา นกยูงเขียว

ขนาดบรรจุ  100 กรัม

บริษัท นามดาห์รี สยาม ซีด จำกัด (ตรา นกยูงเขียว)