วิธีปลูก มะละกอ ฉบับจับมือทำ !

            มะละกอเป็นพืชที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอีกชนิดหนึ่ง เพราะสามารถนำไปแปรรูปได้ทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน และผลสุกสามารถนำไปบริโภคได้ด้วย นอกจากนี้มะละกอยังเป็นพืชที่นิยมปลูก ตามบ้าน เนื่องจากปลูกไม่ยาก ดูแลไม่มาก และสามารถปลูกได้ทุกฤดูกาล ซึ่งทางเราได้เรียบเรียง วิธีปลูก มะละกอ แบบสั้นๆเข้าใจง่ายไว้ในบทความนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับคนที่สนใจปลูก

แหล่งปลูกที่เหมาะสม

 • ดินมีความอุดมสมบูรณ์
 • มะละกอสามารถเจริญเติบโตได้ในดินทุกชนิด ดินเหนียวจนถึงดินทราย แต่จะดีที่สุดคือ ดินร่วน
 • มีการระบายน้ำที่ดี น้ำไม่ท่วมขัง
 • หน้าดินมีความลึก
 • มีความเป็นกรดด่างประมาณ 6 ถึง 7 ศึกษาการปรับค่า pH ได้ที่นี่
 • เป็นพื้นที่ ที่แสงแดดจัด
 • ไม่ควรเลือกพื้นที่ที่เคยเกิดโรคระบาดรุนแรงมาก่อน โดยเฉพาะโรคใบจุดวงแหวน

การเตรียมเมล็ดก่อนเพาะ

ในการเลือกเมล็ดพันธุ์นั้น ควรเลือกเมล็ดพันธุ์จากผู้จำหน่ายที่น่าเชื่อถือ มีคุณภาพ บรรจุอยู่ในภาชนะที่ป้องกันความชื้อและอากาศ มีการระบุข้อมูลต่างๆไว้อย่างชัดเจนเช่น มะละกอ แขกนวล ตราโอเคซีส, มะละกอ ฮอลแลนด์ ตราโอเคซีส, มะละกอ ส้มตำ 90 ตราศรแดง หรือ มะละกอ ฮอลแลนด์ ตราหยดน้ำ เป็นต้น

การเตรียมดิน

สำหรับเพาะกล้า

นำดินร่วนมาตากประมาณ 3-5 แดด จากนั้นนำมาผสมกับแกลบเผา อัตรส่วน 1:1 เมื่อเข้ากันแล้วให้ใส่ปูนขาวและปุ๋ยสูตร 15-15-15 อย่างละ 1 กิโลกรัม ผสมให้เข้ากัน  แล้วกรอกใส่ถุงขนาด 4×6 นิ้ว เจาะรู 4-6 รู

สำหรับปลูก

ไถพรวนดินให้เรียบ จากนั้นขุมหลุมขนาด 50x50x50 ระยะห่างระหว่างหลุม 2×2 เมตร จากนั้นเตรียมดินกลบ โดยน้ำดินปากหลุมผสมกับปุ๋ยคอกอัตรา 150-250 กรัม

การเพาะกล้า

หยอดเมล็ดลงในถุงเพาะกล้าที่เตรียมไว้ ประมาณ 3-5 เมล็ด ลึก 1 นิ้ว รดน้ำให้ชุ่มทุกวัน เมื่อกล้ามีใบจริง 2-3 ใบ ให้ถอนแยก เลือกต้นแข็งแรงไว้ถุงละ 3 ต้น

การปลูก

เมื่อต้นกล้ามีอายุประมาณ 45 – 60 วัน ให้ทำการย้ายลงแปลงปลูก โดยควรปลูกตอนที่แดดไม่จัดหรือในช่วงเวลาบ่าย และคัดเลือกเฉพาะต้นที่ดอกกระเทย (ดอกสมบูรณ์เพศ ) นำดินที่เตรียมไว้มากลบ ดินให้แน่นตรงโคนต้น จากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม

การแยกเพศ

มะละกอมีดอกอยู่ 3 เพศ คือ เพศผู้ เพศเมีย และกระเทย (ดอกสมบูรณ์เพศ )  

การแยกเพศมะละกอ

  เพศผู้ ให้ผลกลม เนื้อบางไม่ค่อยพบนัก เพศเมีย ขนาดของดอกค่อนข้างใหญ่ มีลักษณะคล้ายดอกมะลิ ผลของเพศเมียจะป้อม ใหญ่ เนื้อไม่หนา ดอกกระเทย (ดอกสมบูรณ์เพศ )  มีลักษณะคล้ายดอกจำปี ผลที่ได้จะกลม ยาว เนื้อหนา  

การดูแลรักษา

การรดน้ำ

ระยะแรกของการปลูกควรให้น้ำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งเช้าเย็น หลังจากเดือนที่ 2 เปลี่ยนมาให้น้ำวันละครั้ง ก่อนออกดอกจนถึงผลติด ให้น้ำให้มากขึ้น อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง

การใส่ปุ๋ย

 • ใส่ปุ๋ยหมัก 5 กิโลกรัม ต่อต้น โดยใส่เป็น 3 ระยะ คือ หลังจากปลูกประมาณ 1 เดือน ออกดอกรุ่นแรก และระยะติดลูก หลังจากเก็บเกี่ยวครั้งแรก

ให้ใส่เพิ่ม 2 เดือนต่อครั้ง ในปริมาณเท่าเดิม โดยใส่ไว้รอบโคนต้น ไม่ให้ชิดลำต้น แล้วรดน้ำตาม

 • ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 เดือนละ 1 ครั้ง ปริมาณ 10-12 กรัมต่อต้น

การเก็บเกี่ยว

 • ผลดิบ นิยมเก็บเกี่ยวเมื่อมีอายุประมาณ 6-7 เดือนหลังย้ายปลูก อายุผลประมาณ 1-2 เดือน หลังจากดอกบาน
 • ผลสุก  ควรเก็บเมื่อมะละกอเริ่มเปลี่ยนสีผล

ในการเก็บเกี่ยวให้ใช้มีดหรือกรรไกรตัดขั้วผลมะละกอให้ติดต้น  

โรคในมะละกอ

โรคใบด่างของมะละกอ(โรคใบจุดวงแหวน)

  โรคใบจุดวงแหวน  

สาเหตุ เชื้อไวรัส Papaya ringspot virus (PRSV)

ลักษณะอาการ ใบด่างเหลือง หรือเขียวเข้มสลับอ่อน ใบมีขนาดเล็ก เนื้อใบหดหาย ลำต้นมีจุดฉ่ำน้ำ หรือเป็นทางยาวสีเข้ม ผิวของผลเกิดอผลจุดกลมเป็นวงซ้อนๆ

การป้องกันกำจัด

 

โรคราแป้ง

โรคราแป้ง

สาเหตุ เชื้อรา Oidium sp.

ลักษณะอาการ จะมีลักษณะคล้ายผงแป้งเกาะอยู่บนก้าน ผล ใบ ทำให้ใบเหลืองและร่วง สุดท้ายทำให้ต้นเหี่ยวตาย

การป้องกันกำจัด

 

โรคโคนเน่า

โรคโคนเน่า

สาเหตุ  เชื้อรา Phytophthora sp. และ  Pythium sp.

ลักษณะอาการ มีอาการเน่าที่โคนต้นระดับดิน แผลจะลุกลาม และใบจะเหี่ยว เหลือง และตายในที่สุด

การป้องกันกำจัด

 • ปลูกต้นมะละกอให้มีระยะห่างที่เหมาะสม ให้มีอาหาศถ่ายเท และไม่มีน้ำขัง
 • แช่เมล็ดพันธุ์ในน้ำอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส นานประมาณ 30 นาที
 • ใช้สารเคมีในกลุ่ม Phenylamide  เช่น เมทาแลกซิล เป็นต้น

โรคแอนแทรคโนส

  โรคแอนแทรคโนส  

สาเหตุ เชื้อรา Colletotrichum lindemuthianum

ลักษณะอาการ ผลแก่จะเกิดแผลสีน้ำตาลเป็นวงกลม เมื่อเนื้อเริ่มนิ่ม จะยิ่งลุมลามได้ง่าย เห็นได้ชัดเจนคือ แผลกลมนุ่ม และเป็นวงซ้อนๆกัน

การป้องกันกำจัด

 • คลุกเมล็ดด้วยสารเคมี แมนโคเซป หรือแช่เมล็ดในน้ำอุ่นที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที เพื่อฆ่าเชื้อก่อนปลูก
 • ใช้สารกลุ่มเคมีในกลุ่ม Strobilurin เช่น  อะซอกซี่สโตบิน(อมิสตา) เป็นต้น
 • ใช้สารกลุ่มเคมีในกลุ่ม Alkylenebis เช่น  แมนโคเซป(ฮัมบรูก), โพรพิเนบ(แอนทาโคล) เป็นต้น
 • ใช้สารกลุ่มเคมีในกลุ่ม อื่นๆ เช่น โพรคลอราช(เจอราจ) เป็นต้น ฉีดทุกๆ 7-10 วัน
 • เว่นระยะห่างเพื่อให้อากาศถ่ายเท โดนแดดอย่างทั่วถึง
 • ตัดกิ่งที่ติดเชื้อไปทำลายหรือเผา เพื่อลดปริมาณการแพร่ระบาด

แมลงศัตรูพืช

เพลี้ยอ่อน

  เพลี้ยอ่อน  

ลักษณะการทำลาย ตัวเพลี้ยจะไปดูดน้ำเลี้ยงของต้น ทำให้ต้นพืชะงักการเจริญเติบโต

แนวทางการป้องกันกำจัด

ไรแดง

  ไรแดง  

ลักษณะการทำลาย ดูดกินน้ำเลี้ยงจากต้น ส่งผลให้ใบเป็นสีเหลือง สีน้ำตาล และสีเงิน ตามลำดับ

แนวทางการป้องกันกำจัด

 • หากพบการระบาด ให้ฉีดน้ำไปที่ใบเป็นประจำ
 • ให้ทำลายต้นหรือก่งที่พบว่ามีไรแดงอยู่
 • นำยาสูบ (ยาฉุน) จำนวน 2 ขีด ต้มในน้ำ 1 ลิตร ให้มันเดือดแล้วกรองเอาแต่น้ำยาสูบ เสร็จแล้วเทกาแฟดำ จำนวน 500 กรัม ลงไป แล้วคนให้เข้ากัน แล้วนำกะทิ จำนวน 1 กล่อง (250 ซีซี ผสมลงไป แล้วคนให้เข้ากัน ปล่อยทิ้งไว้ให้เย็น แล้วนำไปฉีด ในอัตรา 1 กระป๋องกาแฟ ผสมน้ำ 20 ลิตร
 • ใช้สารเคมีในกลุ่ม Amidine เช่น อะมิทราซ(อะไมทิช) เป็นต้น
 • ใช้สารเคมีในกลุ่ม Organophosphate เช่น โพรฟีโนฟอส(เปเป้) เป็นต้น
 • ใช้สารเคมีในกลุ่ม Inorganic เช่น ซัลเฟอร์(ไมโครไธออล กำมะถันเนื้อทอง) เป็นต้น
 • ใช้สารเคมีในกลุ่ม Pyridazinone เช่น ไพริดาเบน(ฮาฟท์ไมท์) เป็นต้น
 • ใช้ยาจับใบฉีดพ่นเพื่อไล่

แมลงวันทอง

  แมลงวันทอง  

ลักษณะการทำลาย เจาะและวางไข่ในผลทำให้มีหนอนไชผล ผลจะเล็ก แกรนและเน่าเสีย

แนวทางการป้องกันกำจัด

เพลี้ยหอย

  เพลี้ยหอย  

ลักษณะการทำลาย เพลี้ยหอยจะดูดน้ำเลี้ยงที่ลำต้น ผล ก้านใบ และใบ จากนั้นขับถ่ายของเสียออกมาทำให้เชื้อราดำเจริญเติบโต จนใบและผลมีสีดำทำให้ต้นโทรม

แนวทางการป้องกันกำจัด

 

ต้นทุนการผลิต มะละกอต่อพื้นที่ 1 ไร่

ค่าเมล็ดพันธุ์ 600
ค่าเตรียมดิน 500
ค่าแรงงานการเก็บเกี่ยวผลผลิต 1,000
ค่าปุ๋ย 5,000
ค่าสารป้องกันและกําจัดศัตรูพืช 1,000
รวม 8,100

 

แอดไลน์มาสิ ! คุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญๆ หรือ สอบถาม แบบสั้นๆเข้าใจง่ายไว้ในบทความนี้ วิธีปลูก มะละกอ เพิ่มเติม

เกษตรสมบูรณ์ บริการให้คำปรึกษาด้านการเกษตร และ จำหน่าย ปุ๋ย ยา และ เมล็ดพันธุ์ผัก เช่น ศรแดง เจียไต๋ และตะวันต้นกล้า ราคาปลีกและส่ง พร้อมจัดส่งทั่วประเทศ 

ID Line : @uox0813g

Facebook : www.facebook.com/kasetsomboonstore

Facebook : fb.me/kasetsomboonstore

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *