วิธีปลูก กระเจี๊ยบ ฉบับจับมือทำ !

กระเจี๊ยบเป็นพืชที่มีประโยชน์เยอะ ทั้งกระเจี๊ยบแดงและกระเจี๊ยบเขียว โดยกระเจี๊ยบเขียวนั้นมีคุณค่าทางอาหาร คุณค่าทางสมุนไพรสูง สามารถนำมาประกอบอาหารได้อย่างหลากหลาย และสามารถนำมาตากแห้งเพื่อทำเป็นชาได้อีกด้วย ส่วนกระเจี๊ยบแดงนั้น นิยมนำดอกมาต้มเพื่อเป็นน้ำกระเจี๊ยบ นอกจากนี้ยังสามารถนำใบและยอดอ่อนมาปรุงอาหารได้อีกด้วย ซึ่งทางเราได้เรียบเรียง วิธีปลูก กระเจี๊ยบ แบบสั้นๆเข้าใจง่ายไว้ในบทความนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับคนที่สนใจปลูก

แหล่งปลูกที่เหมาะสม

 • กระเจี๊ยบเป็นพืชที่ชอบอากาษร้อน อุณหภูมิที่เหมาะสมประมาณ 18-35 องศาเซลเซียส
 • ดินที่เหมาะสมควรมีค่าความเป็นกรดด่าง ระหว่าง 6-6.8 (การปรับค่า pH ของดิน)
 • เจริญเติบโตได้ในดินทุกชนิด
 • ไม่ควรปลูกในดินที่มีน้ำขังแฉะหรือระบายน้ำยาก
 • นิยมปลูกในช่วงต้นฤดูฝน
 • เจริญได้ดีในที่โล่งแจ้ง สภาพแสงแดดจัดเต็มวัน

การเตรียมเมล็ดก่อนเพาะ

ในการเลือกเมล็ดพันธุ์นั้น ควรเลือกเมล็ดพันธุ์จากผู้จำหน่ายที่น่าเชื่อถือ มีคุณภาพ โดยในเขตร้อน เช่น ประเทศไทยนั้นจะแนะนำให้เลือกพันธุ์เบา เนื่องจากให้ผลผลิตดี อายุการเก็เกี่ยวสั้น สามารถทนอากาศร้อนได้ ยกตัวอย่าง เมล็ดพันธุ์ เช่น กระเจี๊ยบเขียว คิงส์สตราร์ ตราศรแดง, กระเจี๊ยบเขียว ชาล ตราพัลซาร์, กระเจี๊ยบแดง ตราต้นไผ่ หรือ กระเจี๊ยบเขียวลูกผสม 9702 ตราใบไม้ เป็นต้น (การเลือกเมล็ดพันธุ์ผัก)

การเตรียมดิน

 • ไถหน้าดินมาตากไว้ ประมาณ 15-20 วัน จากนั้นผสมปุ๋ยคอกลงในดินประมาณ 0.5-1ตันต่อไร่
 • จัดทำแนวร่องเพื่อปลูก โดยให้มีระยะห่างระหว่างแถวประมาณ 1 เมตร

การเพาะกล้า

กระเจี๊ยบไม่นิยมเพาะกล้า นิยมใช้วิธีหว่านหรือหยอดเมล็ดเป็นส่วนมาก

การปลูกกระเจี๊ยบ

ปลูกโดยการหยอดเมล็ดในหลุมบนร่องที่เตรียมไว้ ระยะระหว่างต้น 50-100 เซนติเมตร หลุมละ 3-5 เมล็ด สำหรับกระเจี๊ยบแดง และ 1-2 เม็ดสำหรับกระเจี๊ยบเขียว

การดูแลรักษา

การให้น้ำ

นระยะแรกควรให้น้ำสม่ำเสมอ ไม่ให้ขาดน้ำ เพื่อให้การเจริญเติบโตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

การใส่ปุ๋ย

กระเจี๊ยบเขียว – ควรใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 โดยอัตราใส่ปุ๋ยโดยปกติ 20 วันต่อครั้ง ปริมาณปุ๋ย 10-25 กิโลกรัมต่อไร่ต่อครั้ง กระเจี๊ยบแดง – ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ ในช่วงที่เริ่มเจริญเติบโต อายุ 10-15วันและ 40-50 วัน

การเก็บเกี่ยวกระเจี๊ยบ

 • กระเจี๊ยบเขียว การเก็บควรใช้มีดคมตัดให้ขาดครั้งเดียว และไม่ควรเก็บใส่รวมกันครั้งละมากๆเพื่อป้องกันฝักช้า
 • กระเจี๊ยบแดง สามารถเก็บได้ทั้งดอกตูมและดอกบาน โดนปกติดอกตูมจะให้รสเปรี้ยวน้อยกว่าดอกบาน

โรคกระเจี๊ยบ

โรคใบจุด

โรคใบจุด

สาเหตุ เกิดจากเชื้อรา Pseudocercospora abelmoschi (Ell’ & Ev.) Deighton

ลักษณะอาการ ในระยะแรกจะมีเชื้อราคล้ายผงแป้งเกาะอยู่ด้านล่างของใบ โดยเริ่มจากใบล่างลามสู่ยอด เมื่อรุนแรงจะเปลี่ยนเป็นสีเทาปนดำ ต้นทรุดโทรมเร็ว ใบร่วงและแห้งตายในที่สุด

การป้องกันกำจัด

โรคฝักจุดหรือฝักลาย (Pod spot)

  โรคฝักจุดหรือฝักลาย  

สาเหตุ  เกิดจากเชื้อรา Alternaria sp.

ลักษณะอาการ เกิดเป็นจุดสีดำหรือสีน้ำตาลเล็ก ๆ เท่าปลายเข็มหมุดที่ผิวของฝัก เมื่อรุนแรงแผลบนฝักจะขยายมองเป็นจุดใหญ่หรือแผลติดต่อเป็นทางยาวสีน้ำตาลเข้ม

การป้องกันกำจัด

โรคฝักจุดหรือโรคแอนแทรคโนส (Antracnose)

  โรคฝักจุดหรือโรคแอนแทรคโนส  

สาเหตุ เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum spp.

ลักษณะอาการ ทำให้เกิดแผลสีดำหรือน้ำตาลเข้ม เป็นขีด ๆ สั้น  ขอบแผลจะมีรอยช้ำคล้ายน้ำร้อนลวก แผลจะบุ๋มหรือยุบตัวลงไปจากเนื้อเยื่อของฝัก

การป้องกันกำจัด

 • คลุกเมล็ดด้วยสารเคมี แมนโคเซป หรือแช่เมล็ดในน้ำอุ่นที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที เพื่อฆ่าเชื้อก่อนปลูก
 • ใช้สารกลุ่มเคมีในกลุ่ม Strobilurin เช่น  อะซอกซี่สโตบิน(อมิสตา) เป็นต้น
 • ใช้สารกลุ่มเคมีในกลุ่ม Alkylenebis เช่น โพรพิเนบ(แอนทาโคล) หรือ  แมนโคเซป(ฮัมบรูก) เป็นต้น
 • ใช้สารกลุ่มเคมีในกลุ่มอื่นๆ เช่น โพรคลอราช เป็นต้น ฉีดทุกๆ 7-10 วัน
 • เว่นระยะห่างเพื่อให้อากาศถ่ายเท โดนแดดอย่างทั่วถึง
 • ตัดกิ่งที่ติดเชื้อไปทำลายหรือเผา เพื่อลดปริมาณการแพร่ระบาด

ศัตรูพืช

หนอนกระทู้ผัก

ชื่อสามัญอื่น : หนอนกระทู้ยาสูบ หนอนกระทู้ฝ้าย หนอนเผือก

  หนอนกระทู้ผัก  

ลักษณะการทำลาย ตัวหนอนจะกัดกินทั้งลำต้น ไม่ว่า ใบ ดอก ก้าน หรือผล

แนวทางการป้องกันกำจัด

หนอนกระทู้หอม

ชื่อสามัญอื่น : หนอนหลอด หนอนหอม หนอนหนังเหนียว

  หนอนกระทู้หอม  

ลักษณะการทำลาย ในระยะหนอนวัย 3 จะกิดกินทุกส่วนของพืช ใบ ดอก ต้น และผลพริก

แนวทางการป้องกันกำจัด

หนอนเจาะสมอฝ้าย

  หนอนเจาะสมอฝ้าย  

ลักษณะการทำลาย  ตัวหนอนจะเจาะเข้าไปกินในส่วนของยอด ทำให้ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและใบการครั้งก็เข้าไปทำลายข้างในกะหล่ำดอกจนถึงตาผัก

การป้องกันกำจัด

เพลี้ยไฟ

  เพลี้ยไฟ  

ลักษณะการทำลาย เพลี้ยไฟจะดูดน้ำเลี้ยงจากต้น โดยจะทำให้ใบหรือยอดหงิก ม้วน ดอกพริกร่วงไม่ติด หรือรูปทรงผลบิดงอ

แนวทางการป้องกันกำจัด

ต้นทุนการผลิต กะหล่ำดอกต่อพื้นที่ 1 ไร่

  กระเจี๊ยบเขียว กระเจี๊ยบแดง
ค่าเมล็ดพันธุ์ 1,000 300
ค่าเตรียมดิน 500
ค่าแรงงานการเก็บเกี่ยวผลผลิต 1,500
ค่าปุ๋ย 1,300
ค่าสารป้องกันและกําจัดศัตรูพืช 1,000
รวม 4,800 4,100

แอดไลน์มาสิ ! คุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญๆ หรือ สอบถาม แบบสั้นๆเข้าใจง่ายไว้ในบทความนี้ วิธีปลูก กระเจี๊ยบ เพิ่มเติม

เกษตรสมบูรณ์ บริการให้คำปรึกษาด้านการเกษตร และ จำหน่าย ปุ๋ย ยา และ เมล็ดพันธุ์ผัก เช่น ศรแดง เจียไต๋ และตะวันต้นกล้า ราคาปลีกและส่ง พร้อมจัดส่งทั่วประเทศ 

ID Line : @uox0813g

Facebook : www.facebook.com/kasetsomboonstore

Facebook : fb.me/kasetsomboonstore

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *