10 เอสซี คลอร์ฟีนาเพอร์ ยาฆ่าแมลง สารป้องกันกำจัดแมลง ตราแพลนเตอร์

น้ำหนัก : 250 ซีซี