โฮวาร์ด อะมิโน เร่งราก เร่งใบ แตกแขนง เพิ่มขนาด ตรา แพลนเตอร์

บรรจุขนาด 1 ลิตร

บริษัท    แพลนเตอร์ ยูไนเต็ด จำกัด( ตรา แพลนเตอร์ )