โกล โท-เป้ ฟอลเพต ยาเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช

โกล โท-เป้ ฟอลเพต ยาเชื้อรา สารป้องกันกำจัดโรคพืช

ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม

บริษัท   คิวยีลด์ แอสโซซิเอท จำกัด