แตงโม กินรี C-28 ตรา ตะวันต้นกล้า

บริษัท แอ๊ดว้านซ์ ซีดส์ จำกัด

บรรจุ 40 กรัม