แตงร้าน จัมโบ้กรีน ตรา ศรแดง

ผู้ผลิต : ตรา ศรแดง

น้ำหนัก : บรรจุ 100 กรัม/กระป๋อง