แตงกวา พาวเวอร์กรีน ตราตะวันต้นกล้า

ผู้ผลิต : ตรา ตะวันต้นกล้า

น้ำหนัก : บรรจุ 50 กรัม / กระป๋อง

อ่านวิธีการปลูก_ปุ่ม