แคลเซียมโบรอน ไฮเปอร์ พลัส เร่งแตกตาดอก ขั้วเหนียว ต้านไวรัสและแมลง ตรานกอมตะ

น้ำหนัก : 1 ลิตร/ขวด

ตรา นกอมตะ