แคลเซียมโบรอน สิงห์โกลด์ ป้องกันโรคพืช ลดปัญหาการหลุดร่วงดอกและผล ตรานกอมตะ

น้ำหนัก : 100 กรัม/ซอง

ตรา นกอมตะ