เมล็ดแตงไทยกลม พันธุ์ ทองสุก ตรา ต้นไผ่

    ขนาดบรรจุ  30 กรัม

    บริษัท        เบญจมิตรเอ็นเตอร์ไพรส์(1991) จำกัด (ตรา ต้นไผ่)