เมล็ดมะเขือไข่เต่าขาว ตรา ภูเขาทอง

    บริษัท :  ภูเขาทอง

    บรรจุ :   40 กรัม/กระป๋อง