มะเขือเปราะม่วงกลม ชมพูนุช ตราตะวันต้นกล้า

บรรจุ 20 กรัม/กระป๋อง

บริษัท แอ๊ดว้าน ซีดส์ จำกัด

อ่านวิธีการปลูก_ปุ่ม