เมล็ดดาวเรื่อง เทวี ลูกผสม ตรา ศรแดง

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง เทวี ลูกผสม ตรา ศรแดง

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง เทวี ลูกผสม ตรา ศรแดง

เมล็ดพันธุ์ดาวเรืองเทวี ตรา ศรแดง บริษัท ศรแดง

เป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ และได้คัดเลือกสายพันธุ์ให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของผู้ปลูก

จุดเด่น

  • คุณภาพดี
  • สีทองเข้ม
  • ดอกใหญ่แน่น
  • อายุเก็บเกี่ยว 55-100 วัน หลังหยอดเมล็ด

บริษัท :  ศรแดง

บรรจุ : 100 / 500 กรัม/ซอง