เฟนบูทาทินออกไซด์ ยาฆ่าแมลง สารป้องกันกำจัดแมลง ตรามนุษย์เขียว

ขนาดบรรจุขนาด 100 ml

บริษัท ฟอร์มูล่าร์-เอ จำกัด ( ตรา มนุษย์เขียว )