เบติส อะซีโทคลอร์ สารจำกัดวัชพืช ผักเบี้ยหิน หญ้าตีนหมา ตราแพลนเตอร์

น้ำหนัก : 1 ลิตร/ขวด

บริษัท แพลนเตอร์ จำกัด