อามีทรีน มีนแม็ก ยาเชื้อรา สารป้องกันโรคพืช ตราเจียไต๋

น้ำหนัก : 1 กิโลกรัม/ลิตร