สังกะสีพืช ฟลังโก้ ซิงค์ ช่วยให้พืชทนร้อน ทนหนาว ตราแมงป่อง ห้าดาว(โรกีต้า)

น้ำหนัก : 1 ลิตร/ขวด

ตราแมงป่อง ห้าดาว(โรกีต้า)