ยาราวีต้า เฟล็กซ์ แทนฟรูเทรล ยาเร่งราก เร่งใบ เร่งใบเขียว ตรา ยารา

ผู้ผลิต : YARA

ขนาด : บรรจุ 1 ลิตร