ยาราวีต้า ซิงค์แทร็ก ทำให้พืช เร่งแตกยอด เร่งแตกตาดอก ตรา ยารา

บริษัท : ยารา

บรรจุ 1 : ลิตร/ขวด