มะเขือเทศ แพรวชมพู ตรา ศรแดง

ผู้ผลิต : ตรา ศรแดง

บรรจุ 20 กรัม

อ่านวิธีการปลูก_ปุ่ม