มะเขือพวง พวงหยก ตรา งอบทอง

บริษัท : งอบทอง

บรรจุ  50  กรัม/กระป๋อง