มะเขือพวงมณี ตรา ศรแดง 20 กรัม

บรรจุ 20 กรัม / ซอง

ผู้ผลิต : ตรา ศรแดง