มะระขี้นก ไซเบอร์ ตรา ศรแดง

ผู้ผลิต : ตรา ศรแดง

น้ำหนัก : บรรจุ 20 / 100กรัม / กระป๋อง