พริกกะเหรี่ยง เวียงพิงศ์ตองสาม ตรา ตองสาม

ขนาดบรรจุ  20 กรัม

บริษัท        เบญจมิตรเอ็นเตอร์ไพรส์(1991) จำกัด (ตรา ตองสาม)