ผักบุ้งไต้หวัน ไผ่นวลจันทร์ ตรา โบว์แดง

น้ำหนัก : 1000 กรัม/ถุง

อ่านวิธีการปลูก_ปุ่ม