ผักกาดขาวปลี โชกุน F1 ตรา ศรแดง

ผู้ผลิต : ตรา ศรแดง

บรรจุ 100 กรัม/ซอง

อ่านวิธีการปลูก_ปุ่ม