ปุ๋ยเกล็ด สิงห์กรีน เร่งราก แตกตายอดและตาดอก ตรานกอมตะ

น้ำหนัก : 100 กรัม/ซอง

ตรา นกอมตะ