บวบเหลี่ยม วิกเกอร์เอ ตรา ศรแดง

บวบเหลี่ยม วิกเกอร์เอ ตรา ศรแดง

เมล็ด บวบเหลี่ยม วิกเกอร์เอ ตราศรแดง เมล็ด บวบเหลี่ยม ตราศรแดง เมล็ด บวบเหลี่ยม วิกเกอร์เอ คุณสมบัติ คอผลใหญ ต้นแข็งแรง ผลยาวตรง ผลสีเขียวเข้ม ทนทานต่อโรคไวรัสได้ดี

ปลูกง่าย ขายคล่อง ลูกผสม แตกแขนงดี ทนโรค เหมาะสำหรับปลูกในช่วงฤดูร้อน ติดผลดก คอผลใหญ่

ผู้ผลิต ตรา ศรแดง

น้ำหนัก : 50 , 250 กรัม/กระป๋อง

ผลยาวตรง 50-55 ซม.

การเก็บเกี่ยว 38-42 วันหลังหยอดเมล็ด

อ่านวิธีการปลูก_ปุ่ม