ข้าวโพด ทับทิม ตราศรแดง 3

บริษัท :  ตราศรแดง

บรรจุ :  1 กิโลกรัม/ซอง