ข้าวโพดหวาน ไฮบริกซ์81 ตรา แปซิฟิค

บริษัท :  แปซิฟิค

 บรรจุ   1 กิโลกรัม/ซอง