ข้าวโพดหวาน พันธุ์ ซันสวีท05 ตรา ตะวันต้นกล้า

บรรจุ 200 กรัม

บริษัท แอ๊ดว้าน ซีดส์ จำกัด ( ตรา ตะวันต้นกล้า )

อ่านวิธีการปลูก_ปุ่ม