กวางตุ้ง เขียวใบหยก ตรา ปลาวาฬ

บริษัท หสน.สยามเพื่อการเกษตร (ตรา ปลาวาฬ )

บรรจุ 500 กรัม

อ่านวิธีการปลูก_ปุ่ม