เมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาว

ถั่วฝักยาว ราชินี ตราดอกแดง