เมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาว

ถั่วฝักยาว สุดสาคร ตรา เจียไต๋

เมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาว

ถั่วฝักยาว เนื้อทอง9 ตรา ซีดไลน์

เมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาว

ถั่วฝักยาว ลําน้ำชี ตรา ศรแดง